26 Sep, 2022

Designul de ambalaj în scopul reciclării - o componentă importantă a economiei circulare

În asigurarea tranziției circulare pentru materialele plastice și ambalajele din plastic, proiectarea pentru reciclare se numără printre aspectele cheie. Sistemele moderne de sortare SESOTEC detectează și sortează în mod fiabil diverse tipuri de plastic, oferind în același timp reciclatorilor flexibilitate maximă.

Reciclarea plasticului este deosebit de importantă pentru mediul înconjurător, deoarece împiedică deșeurile să ajungă în natură, conservă resursele fosile și are o contribuție semnificativă la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Cu toate acestea, infrastructura actuală de reciclare a plasticului este inadecvată pentru a împiedica poluarea mediului sau incinerarea unor volume mari de plastic. Un motiv central pentru acest lucru este faptul că varietatea de materiale plastice, culori, adezivi și etichete face dificilă sau chiar imposibilă reciclarea acestor materiale într-un sistem cu circuit închis. Ambalajele din plastic compatibile cu reciclarea sunt necesare pentru a închide circuitul.

În asigurarea tranziției circulare pentru materialele plastice și ambalajele din plastic, proiectarea pentru reciclare se numără printre aspectele cheie. Compatibilitatea materialelor, separarea ușoară și utilizarea aditivilor, printre alte caracteristici, joacă un rol în determinarea potențialului de reciclare a unui produs. 

 

Ce înseamnă proiectarea pentru reciclare?

Ambalajele reprezintă o parte esențială a vieții moderne. Acestea protejează produsele și comunică informații importante consumatorilor. Cu toate acestea, majoritatea ambalajelor sunt aruncate după o singură utilizare. Ca atare, un volum imens de materiale valoroase ajunge la gunoi.

Pentru a utiliza ambalajele post-consum și pentru a închide bucla, este esențial să se ia în considerare reciclabilitatea ambalajelor încă din faza de proiectare. Planul de acțiune al UE privind economia circulară stabilesc obiective și ținte ambițioase: până în 2030, toate ambalajele produse în UE trebuie să fie 100% reutilizabile sau reciclabile.

 

De ce este mai important ca niciodată să se proiecteze pentru reciclare?

Produs, utilizat pentru scurt timp și aruncat imediat: utilizarea ambalajelor din plastic este în continuă creștere - și la fel și volumul de deșeuri din plastic. Pentru a realiza o economie durabilă și pentru a ne proteja mediul pentru generațiile viitoare, relația noastră cu plasticul trebuie să se schimbe în mod fundamental. La urma urmei, plasticul folosit nu este neapărat un deșeu. Mai degrabă, este o sursă valoroasă de materii prime care a rămas în mare parte neexploatată până în acest moment.

Conform studiului "Burning Questions - Pathways to a circular plastic packaging system in Germany " (de. Verpackungswende jetzt!) realizat de WWF, 89% din toate ambalajele din plastic sunt fabricate din materiale virgine și 50% din toate deșeurile de plastic sunt incinerate după o singură utilizare. Pentru a stabili o economie circulară eficientă din punct de vedere al resurselor, ambalajele din plastic nu ar trebui să fie distruse după utilizare, ci mai degrabă reutilizate și reciclate în mod sistematic și eficient.

Toate nivelurile societății se confruntă cu provocarea reprezentată de deșeurile de plastic: de la factorii de decizie politică, la producători, la industria de reciclare, la comercianții cu amănuntul și la consumatori. Un instrument important pentru depășirea acestei provocări este proiectarea ambalajelor din plastic care să favorizeze reciclarea, ceea ce ar crește randamentul și valoarea materialelor reciclate.

Potrivit experților din industrie, ar fi posibilă conversia a până la 90% din ambalajele din plastic multistrat în material monostrat, fără nicio pierdere de performanță. Acest lucru ar duce la un randament cu 11% mai mare într-un sistem de reciclare în circuit închis.

În cazul materialelor compozite, multe sisteme de sortare nu pot separa în mod adecvat straturile individuale de material. Acest lucru înseamnă că multe dintre aceste materiale nu sunt reciclate sau că materialul reciclat pe care îl produc este de slabă calitate. Dacă s-ar face ajustări în ceea ce privește polimerii, cernelurile, adezivii, aditivii și închiderile utilizate în producția de ambalaje din plastic, randamentul și valoarea materialelor reciclate ar cunoaște îmbunătățiri extraordinare.

 

Cele mai importante caracteristici ale unui design favorabil reciclării

În conformitate cu Legea privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, toate ambalajele trebuie să fie realizate în conformitate cu un plan de sortare și reciclare care să permită sortarea componentelor individuale în funcție de material. În cazul în care componentele individuale ale ambalajului sunt realizate din materiale diferite, acestea trebuie să poată fi sortate și separate unele de altele. În plus, ambalajele nu trebuie să conțină substanțe care să reprezinte incompatibilități de reciclare, care ar putea împiedica reciclatorii să poată valorifica materialul.

The European PET Bottle Platform (EPBP) împreună cu Petcore Europe și RecyClass au elaborat un ghid de proiectare a ambalajelor în vederea reciclării, care poate fi accesat aici.

 

Producătorii se confruntă cu o serie de provocări în ceea ce privește reproiectarea ambalajelor lor pentru a îndeplini viitoarele cerințe legale:

Material

Ambalajele realizate din mai multe straturi de material devin rapid o problemă pentru reciclare. Astfel de ambalaje nu pot fi separate după utilizare și, prin urmare, trebuie să fie atribuite unei singure fracțiuni de material la instalația de reciclare. Din acest motiv, producătorii ar trebui să treacă la ambalaje monomateriale ori de câte ori este posibil sau să utilizeze materiale ușor de separat. În mod ideal, închiderile ar trebui să fie fabricate din același material ca și restul ambalajului.

 

Culoare / Print

Dacă ambalajul nu este identificat corect de mașina de sortare, acesta este ejectat automat din sistem și nu va fi reciclat. Acest lucru este deosebit de frecvent în cazul ambalajelor de culoare închisă. Din acest motiv, producătorii de ambalaje ar trebui să folosească culori deschise sau transparente, să mențină imprimarea pe suprafață cât mai mică posibil și să evite efectele metalice. Cernelurile și adezivii rezistenți la căldură ridică, de asemenea, probleme în ceea ce privește reciclarea. Alternativele solubile în apă oferă o soluție la aceste probleme.

 

Etichete

Atunci când sistemele de sortare scanează ambalajele pentru a determina tipul de material, etichetele deosebit de mari, realizate din materiale diferite de ambalaj, pot determina mașina să identifice incorect materialul de ambalaj. Ca urmare, ambalajului i se poate atribui un tip de material greșit, scăzând astfel puritatea fracțiunii de material, sau ambalajul poate să nu fie reciclat deloc. Pentru a preveni astfel de probleme, producătorii de ambalaje ar trebui fie să evite complet utilizarea etichetelor, fie să utilizeze etichete realizate din aceleași materiale ca și ambalajul. Etichetele solubile în apă sau ușor detașabile reprezintă o soluție promițătoare în acest caz.

 

Reziduurile de pe suprafața produsului

Resturile de produs din sau de pe ambalaj, cum ar fi detergentul sau vopselurile nu numai că pot complica procesul de reciclare, dar pot, de asemenea, să afecteze semnificativ calitatea produselor reciclate. Producătorii de ambalaje ar trebui să își proiecteze ambalajele astfel încât să fie deosebit de ușor de golit și de curățat, de exemplu, cu suprafețe interioare netede și deschideri largi.

 

Concluzii

Tranziția de la o economie liniară la o economie circulară pentru ambalajele din plastic este extrem de urgentă, în special în ceea ce privește impactul asupra mediului. Ambalajele care facilitează reciclarea sunt, de asemenea, ambalaje ecologice deoarece:

  • simplifică procesele de colectare, recuperare și reciclare;
  • reduc volumul deșeurilor de plastic și emisiile de CO2;
  • economisesc costuri și pot fi transformate, printr-un sistem cu circuit închis, într-o materie primă secundară de înaltă calitate.

 

SESOTEC dispune deja de tehnologia de sortare pentru a face posibilă o astfel de schimbare sistemică.

Sistemele moderne de sortare detectează și sortează în mod fiabil tipurile de plastic, culorile, formele, metalele și corpurile străine. Datorită unei precizii de respingere de până la 99%, acestea ating cele mai înalte niveluri de puritate. Tehnologiile inovatoare de iluminare și camere permit, de asemenea, detectarea culorilor dificil de distins și a materialelor funcționale, cum ar fi flacoane cu aditivi, TiO2.

Sistemele de sortare Sesotec oferă reciclatorilor flexibilitate maximă, deoarece pot fi personalizate și optimizate individual. Având un design modular, componentele necesare unei anumite sarcini de sortare pot fi combinate într-o singură mașină, în funcție de aplicație.


Sesotec este unul dintre cei mai mari producători și dezvoltatori de sisteme de inspecție, separare și sortare, la nivel mondial. Sistemele Sesotec sunt utilizate în linii de producție, împachetare și în pregătirea materialelor pentru reciclare.

Plastics Bavaria, partener și reprezentant Sesotec în România, vă pune la dispoziție  gama completă de servicii conexe în domeniul soluțiilor pentru detectarea, sortarea și separarea metalelor, iar specialiștii noștri sunt întotdeauna pregătiți pentru a oferi soluții adaptate eficient cerințelor dumneavoastră.

Designul de ambalaj în scopul reciclării - o componentă importantă a economiei circulare